III edycja konkursu Bądź Aktywny

V edycja Szkolnego Skills Challenge „Mierz Wysoko” po raz trzeci z konkursem towarzyszącym firmy Röben Bądź Aktywny!


Konkurs Bądź Aktywny! przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, biorących udział w akcji Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko”. Uczestnicy zabawy podczas wizyty przedstawicieli Fundacji Marcina Gortata MG13 w szkole otrzymują specjalne „Dzienniczki aktywności”, które należy uzupełniać przez pięć kolejnych tygodni, zamieszczając w nich informacje o codziennych działaniach w ramach pięciu zasad młodego sportowca. Wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna dzienniczki wraz ze zdjęciem konkursowym należy oddać nauczycielowi. O wyborze zwycięzców decyduje specjalne jury złożone z przedstawicieli firmy Röben i Fundacji Marcina Gortata MG13. Pod uwagę brana jest pomysłowość zdjęć, na których prezentowana jest aktywność oraz zaangażowanie w wykonywanie zadania sportowego.  

Firma Röben dla zwycięzców ufundowała vouchery na sprzęt sportowy do realizacji w wybranym sklepie.   Akcja skierowana jest również do nauczycieli, których zadaniem jest przedstawienie krótkiego opisu stosowanych przez siebie metod uatrakcyjniających lekcje WF-u oraz załączenie zdjęcia konkursowego. Mają oni szansę zdobycia dla swojej szkoły nagrody specjalnej – vouchera na sprzęt, który urozmaici szkolne zajęcia sportowe.   Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.   Więcej informacji o V Edycji Szkolnego Skills Challenge znajduje się tu: http://mg13.com.pl/szkolny-skills-challenge-edycja-v/.

Nagrodzeni w kategorii:

Uczeń:

Stanisław Śliwa z SP w Twardorzeczce

Klaudia Miszczyk z SP w Urlach

Emilia Ciepierska z SP w Goworowo

Nauczyciel:

Pan Patryk Hobgarski z SP w Karpaczu

Ważne terminy:

10.10.2017 28.02.2018 – czas trwania konkursu Bądź aktywny!

28.02.2018 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych (o przyjęciu dzienniczka decyduje data stempla pocztowego)

21.03.2018 – data ogłoszenia wyników konkursu  

Pliki do Pobrania:

Regulamin - Bądź aktywny III