IV edycja konkursu Bądź Aktywny

VI edycja Szkolnego Skills Challenge „Mierz Wysoko” po raz czwarty z konkursem towarzyszącym firmy Röben Bądź Aktywny!


Konkurs Bądź Aktywny! przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, biorących udział w akcji Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko”. Uczestnicy zabawy podczas wizyty przedstawicieli Fundacji Marcina Gortata MG13 w szkole otrzymują specjalne „Dzienniczki aktywności”, które należy uzupełniać przez pięć kolejnych tygodni, zamieszczając w nich informacje o codziennych działaniach w ramach pięciu zasad młodego sportowca. Wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna dzienniczki wraz ze zdjęciem konkursowym należy oddać nauczycielowi. O wyborze zwycięzców decyduje specjalne jury złożone z przedstawicieli firmy Röben i Fundacji Marcina Gortata MG13. Pod uwagę brana jest pomysłowość zdjęć, na których prezentowana jest aktywność oraz zaangażowanie w wykonywanie zadania sportowego.  

Firma Röben dla zwycięzców ufundowała vouchery na sprzęt sportowy do realizacji w wybranym sklepie.   Akcja skierowana jest również do szkół podstawowych reprezentowanych przez nauczycieli WF-u, których zadaniem jest przedstawienie krótkiego opisu stosowanych przez siebie metod uatrakcyjniających lekcje WF-u oraz załączenie zdjęcia konkursowego. Mają oni szansę zdobycia dla swojej szkoły nagrody specjalnej – vouchera na sprzęt, który urozmaici szkolne zajęcia sportowe.   Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.   Więcej informacji o VI Edycji Szkolnego Skills Challenge znajduje się tu: http://fundacja.mg13.com.pl/inne-projekty/szkolny-skills-challenge.

Nagrodzeni w kategorii:

w kategorii „Uczeń”

1. Julia Krawiec ze SP w Pilźnie

2. Wiktor Juśkiewicz ze SP w Rzgowie

3. Oliwia Brańka ze SP w Imbramowicach

 

w kategorii „Nauczyciel-Szkoła”

Pan Janusz Dominik ze SP w Imbramowicach

 

Wyróżnienia:

1. Aleyna Yilmaz ze SP w Rzgowie

2. Błażej Zięba ze SP w Imbramowicach

3. Dominika Niemczyk ze SP w Imbramowicach

Gratulujemy!

Ważne terminy:

01.10.2018 01.03.2019 – czas trwania konkursu Bądź aktywny!

01.03.2019 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych (o przyjęciu dzienniczka decyduje data stempla pocztowego)

15.03.2019 – data ogłoszenia wyników konkursu  

Pliki do Pobrania:

Regulamin - Bądź aktywny IV