Otoczenie domu

Otoczenie domu jest nie mniej ważne niż solidnie wybudowany i wykończony dom z odpowiednim układem funkcjonalnym. Chodzi tu zarówno o rozwiązania komunikacyjne, jak i rodzaj oraz jakość materiałów wykończeniowych. Zaprojektowanie i wykonanie otoczenia naszego domu jest dopełnieniem naszych starań, od podjęcia myśli o budowie własnego domu, aż do zamieszkania.

Odpowiednio zaprojektowane i wykonane ciągi  komunikacyjne utwardzone kostką brukową będą stanowiły wygodną powierzchnię, służącą                    do komunikacji pieszej oraz do podjazdu samochodów  i innych pojazdów poruszających się po terenie naszej działki. Utwardzona nawierzchnia zapobiega powstawaniu błota, ułatwia zachowanie czystości wokół naszej posiadłości oraz pozwala (przy dobrze wykonanej nawierzchni) na skuteczne odprowadzanie wody deszczowej i tej z wiosennych roztopów.                    Do utwardzenia ciągów pieszych i podjazdów dla samochodów należy użyć odpowiedniego podłoża oraz rodzaju kostki. Dla mniejszego obciążenia stosujemy kostkę o grubości ok. 6,0 cm, natomiast do wyłożenia podjazdów  i dróg dla samochodów najlepiej wybrać dedykowaną kostkę o grubości        ok. 8,0 cm. Kierunek układania powinien być taki sam, co pozwoli uniknąć docinania kostek w różnych kierunkach. Najwygodniejszym rozwiązaniem przy układaniu kostki na różnych powierzchniach jest dopasowanie szerokości powierzchni do wielokrotności wymiaru kostki z zachowaniem spoin o szerokości około 4 mm. Spoiny najlepiej wypełnić drobnym piaskiem lub odpowiednią fugą do wypełnień zewnętrznych.

Kolejnym ważnym elementem otoczenia jest ogrodzenie. Chroni nas przed niepowołanymi gośćmi oraz stanowi pewnego rodzaju obramowanie naszej działki. Można je wykonać jako ażurowe, z wykorzystaniem metalowych paneli osadzonych pomiędzy słupkami z cegły klinkierowej.

W miejscach, gdzie plan zagospodarowania nie zabrania budowania pełnych ogrodzeń, można wykonać ogrodzenie w postaci muru z cegły klinkierowej lub kamienia. Należy jednak pamiętać o tym, aby mur nawiązywał swoją formą i materiałem do elementów ścian i cokołów naszego domu. Pozwoli    to na stworzenie jednolitej całości pod względem formy i materiału wykończenia. Należy również pamiętać, aby pod słupki ogrodzenia przewidzieć fundament betonowy oraz przy wykonywaniu elementów słupków odpowiednio je zazbroić. Dobrym rozwiązaniem jest również wykonanie zadaszenia słupka za pomocą cegieł kształtowych.

Ładnym i użytecznym dopełnieniem naszego otoczenia będą też elementy małej architektury, takie jak donice wokół tarasu czy murowany grill. Budując, np. altankę lub mały domek gospodarczy, można wykonać poszczególne elementy m.in ich cokoły oraz podmurówki z kamienia lub cegły klinkierowej dopasowanej do naszego ogrodzenia, schodów czy cokołu. Wykonanie wszystkich wymienionych powyżej elementów pod okiem dobrego projektanta, solidnego wykonawcy oraz przy użyciu wysokiej jakości materiałów wykończeniowych pomoże spełnić marzenia wszystkich inwestorów pragnących wybudować piękny dom z dobrze dopasowanym otoczeniem.

Arch. Krzysztof Własiński

Pracownia Projektowa ARCHETON

 

Taras z kostki Sempione niebieskiej cieniowanej, z fazą