Dylatacje w elewacji

Każdy obiekt budowlany jest nieustannie poddawany wpływom wielu czynników, takich jak wahania temperatury, zmiany poziomu wilgotności oraz oddziaływanie obciążeń statycznych i dynamicznych.

Dotyczy to także elewacji, która, jako zewnętrzna część budynku, jest szczególnie narażona na działanie warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. W wyniku reakcji na powyższe bodźce, może dojść do odkształceń elewacji. Gdy nie zostanie ona odpowiednio zaprojektowana i wykonana, czyli nie zostaną wprowadzone elementy zapewniające jej możliwości pracy statycznej, może dojść do poważnych defektów całej konstrukcji.

Aby ściana zewnętrzna swobodnie poddawała się różnym naciskom i zmianom obciążenia, wykonuje się dylatacje, czyli kilkumilimetrowe szczeliny pomiędzy większymi fragmentami muru. Wybór miejsca, w którym zostaną umieszczone dylatacje, uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od wymiarów elewacji oraz jej kształtu. Wykonanie dylatacji jest konieczne, ponieważ wystarczy chociażby różny stopień nasłonecznienia którejś ze ścian, a będzie ona pracowała inaczej niż strona sąsiadująca. W efekcie może to doprowadzić do powstawania rys i pęknięć.