Zasady układania dachówek ceramicznych

Przed układaniem dachówek należy wykonać szczelny podkład w postaci folii paroprzepuszczalnej, lub – jeśli wymaga tego stopień nachylenia połaci czy warunki klimatyczne w miejscu budowy – pełnego deskowania pokrytego papą.

Na tak przygotowanym dachu nabija się kontrłaty i łaty. Rozstaw łat należy rozmierzyć dla konkretnej dachówki, zgodnie z zaleceniami producenta. Po przybiciu łat, zamontowaniu grzebieni okapu oraz przymocowaniu obróbek blacharskich i rynien, można rozpocząć układanie dachówek. Dachówki układane są od okapu w górę. Dla dodatkowej stabilności pokrycia i zabezpieczenia przed silnym wiatrem, zalecane jest klamrowanie co trzeciej dachówki po skosie.

Klamrować lub mocować do łat np. za pomocą wkrętów trzeba także dachówki  skrajne. W miejscach takich, jak kosze, komin czy strefa wokół okien  połaciowych, gdzie konieczne jest przycinanie, dachówki należy ciąć w  taki sposób, by pył nie dostał się na dachówkę ani pod nią, ponieważ  jest on trudny do usunięcia, szczególnie wtedy, gdy nie zrobi się tego  od razu. J

eśli na dachu zastosuje się folię dachową, pył może zatkać jej  pory i spowodować, że membrana straci swoją paroprzepuszczalność.  Dlatego cięcie najlepiej wykonać poza połacią. W czasie układania  dachówek trzeba odpowiednio rozmieścić akcesoria dachowe, w tym dachówki  wentylacyjne, które są kluczowe dla cyrkulacji powietrza pod połacią.  Liczba i rozmieszczenie dachówek wentylacyjnych zależy od kształtu i  wymiarów dachu. Najczęściej układa się je w trzecim rzędzie pod  kalenicą. Aby zapewnić odpowiednią wentylację należy też zapewnić wpust i  wypust powietrza przy okapie i kalenicy. Istotną zasadą jest również  konieczność ułożenia taśmy wentylująco-uszczelniającej na kalenicy pod  gąsiorami. Same gąsiory mocuje się za pomocą specjalnej klamry oraz  przykręca wkrętami do kalenicy.