5 lis 2021

Wspólnie tworzymy Zielone Kąty!

#ZieloneKąty to akcja sadzenia drzew, która obyła się 29 października br. w Kątach Wrocławskich.

Wydarzenie zostało zainicjowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. Jego ideą było tworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni do życia i pracy przy dużym współudziale społeczności lokalnej i biznesu. Dzięki akcji udało się posadzić blisko 120 drzew, a ponad 130 sadzonek rozdano mieszkańcom. Firma Röben była partnerem całego przedsięwzięcia. To bardzo ważne wydarzenie dla naszej firmy, ponieważ pozwala nam realizować proekologiczne założenia i cele, jakie sobie postawiliśmy. Udział w wydarzeniu podkreśla również społeczną odpowiedzialność firmy Röben oraz pozwala nam zaangażować się na rzecz lokalnej społeczności

 

Wspólnie tworzymy Zielone Kąty!