Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja za rok podatkowy trwający od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Strategia podatkowa