Realizacje / inspiracje

Sięgaj wysoko

Współpracujemy
z Fundacją
Marcina Gortata
MG13

MG13

Ponad dwuletnia umowa obejmuje wykorzystanie wizerunku Marcina Gortata do celów promocyjnych naszej marki, ale także zaangażowanie w różnorodne akcje promujące sport, zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.

Fundacja MG13 rozpoczęła swoją działalność w październiku 2009 roku. Jej głównym celem jest pomoc młodym osobom w realizowaniu własnych marzeń sportowych. Fundacja poprzez system stypendialny wspiera młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz tę szczególnie uzdolnioną, organizuje obozy i treningi szkoleniowe (Marcin Gortat Camp), zajęcia i klasy sportowe oraz dba o wyposażenie w sprzęt sportowy szkoły i instytucje kształtujące młodych. Ważną dziedziną Fundacji MG13 jest także promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.

Marcin Gortat