Dach jako piąta elewacja

Określenie to nawiązuje do roli, jaką pełni on w całości projektu architektonicznego. Konstrukcja dachu musi nie tylko harmonizować z całością projektu, ale również podkreślać wybrany styl i charakter budynku.


Współczesna architektura proponuje nie tylko tradycyjne projekty dachów dwuspadowych, ale również konstrukcje dachowe charakteryzujące się skomplikowanymi kształtami i wielością płaszczyzn. Kształt dachu związany jest zarówno z funkcją, jaką ma pełnić budynek, jak też jego wielkością            i usytuowaniem w przestrzeni. Najbardziej podstawowe rozróżnienie typów dachu to podział na dachy płaskie i strome. Wybierając jeden z nich,            już na etapie projektu musimy podjąć decyzję, jaki materiał służący                do ułożenia pokrycia dachowego zostanie zastosowany.

Strome konstrukcje dachowe można z powodzeniem kryć dachówką ceramiczną – takie rozwiązanie zapewnia doskonałą szczelność pokrycia        i odporność na przenikanie wody oraz wilgoci do wewnętrznych warstw. Drugim wyznacznikiem klasyfikacji dachów jest ilość płaszczyzn.    Od najpopularniejszych dachów dwuspadowych poczynając, a na bardziej skomplikowanych konstrukcjach kończąc, wyróżniamy cały szereg różnych koncepcji architektonicznych.

 

Arch. Dorota Palmączyńska

Pracownia Projektowa Archipelag

Dla klasycznych projektów charakterystyczne są dachy o dwóch lub czterech płaszczyznach, wśród których najczęściej budowane są: namiotowy               o trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku                oraz mansardowy, zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie gzymsem powierzchni połaci dachowych. Równie często wykorzystywanym projektem jest dach naczółkowy, stanowiący odmianę dachu dwuspadowego                  z dodatkowymi, krótkimi, połaciami na ścianach szczytowych. Standardowe konstrukcje dachu urozmaicane są również poprzez okapy, dodatkowe połacie w ścianie szczytowej oraz kopuły o różnorodnym kształcie. Wprowadzenie tych elementów do architektury pozwoliło nie tylko              na uatrakcyjnienie projektu, ale też spowodowało zwiększenie powierzchni użytkowej poddasza.

Wraz ze wzrostem liczby płaszczyzn, konstrukcja dachowa staje się coraz bardziej skomplikowana, co z kolei skutkuje większymi kosztami ułożenia połaci. W przeciwieństwie do blachodachówek, zastosowanie dachówki ceramicznej pozwala zminimalizować straty materiału budowlanego, ponieważ z mniejszych części łatwiej jest ułożyć nawet najbardziej wyszukane i złożone kształty. Warto też pamiętać, że na mniej lub bardziej złożoną konstrukcję dachu wpływa nie tylko liczba połaci, ale również dodatkowe elementy, takie jak kopuły, lukarny, loggie oraz ilość okien dachowych.