Kominek odpowietrzający a wentylacyjny

Temat wentylacji to problem złożony, powiązany nie tylko z doprowadzeniem świeżego powietrza do wnętrza domu. Powinno się pamiętać o tym, że jej skuteczność przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji, właściwego działania materiałów izolacyjnych oraz usuwanie wilgoci z przegród i spod pokrycia dachowego.

Aby umożliwić optymalną cyrkulację powietrza we wszystkich tych elementach konstrukcji domu, należy nie tylko przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym, ale również stosować materiały, przeznaczone do danego typu wentylacji. W przypadku akcesoriów dachowych, należy przede wszystkim dokonać rozróżnienia pomiędzy kominkiem wentylacyjnym a kominkiem odpowietrzającym.            O ile pierwszy typ kominka służy do wspierania wentylacji pomieszczeń,      tak drugi z wymienionych produktów odpowiada za właściwą pracę instalacji kanalizacyjnej. Ponieważ zgodnie z normami budowlanymi różne                    są wymagania odnośnie parametrów przewodów kanalizacji i wentylacji pomieszczeń, również poszczególne rodzaje kominków różnią się średnicą, wysokością, sposobem wykończenia. Zamienne stosowanie tych dwóch typów kominków jest błędem, który może negatywnie wpłynąć                    na skuteczność wentylacji.

Działanie instalacji kanalizacyjnej oparte jest najczęściej na grawitacji. Pomimo że stosowane są także inne rozwiązania, odpływ ścieków                do zewnętrznego zbiornika pod wpływem własnego ciężaru jest nadal najbardziej popularnym rozwiązaniem.

Aby nieczystości mogły spływać swobodnie, w rurach kanalizacyjnych musi panować odpowiednie ciśnienie atmosferyczne. Z tego względu kanalizacja musi być zakończona kominkiem odpowietrzającym, umożliwiającym wyrównanie ciśnienia powietrza w rurach oraz usuwanie gazów kanałowych. Brak takiego wykończenia rur może natomiast powodować, że podczas odprowadzania ścieków powietrze wraz z nieprzyjemnym zapachem może być wtłaczane do pomieszczeń.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zarówno jeden jak i drugi typ kominka stosuje się również dlatego, że zachowanie szczelności dachu w miejscu zakończenia rur kanalizacyjnych czy kanałów wentylacyjnych jest kłopotliwe. Właściwie dobrane kominki przyczyniają się też do uszczelnienia pokrycia dachowego. Co więcej, możliwość dokładnego dopasowania ich koloru       do barwy dachówek podstawowych wpływa na estetykę wykonania dachu.

 

Arch. Dorota Palmączyńska

Pracownia Projektowa Archipelag