Zasady układania dachówek ceramicznych

Przed układaniem dachówek należy wykonać szczelny podkład w postaci folii paroprzepuszczalnej, lub – jeśli wymaga tego stopień nachylenia połaci czy warunki klimatyczne w miejscu budowy – pełnego deskowania pokrytego papą.

Na tak przygotowanym dachu nabija się kontrłaty i łaty. Rozstaw łat należy rozmierzyć dla konkretnej dachówki, zgodnie z zaleceniami producenta. Po przybiciu łat, zamontowaniu grzebieni okapu oraz przymocowaniu obróbek blacharskich i rynien, można rozpocząć układanie dachówek. Dachówki układane są od okapu w górę. Dla dodatkowej stabilności pokrycia i zabezpieczenia przed silnym wiatrem, zalecane jest klamrowanie co trzeciej dachówki po skosie.

Klamrować lub mocować do łat np. za pomocą wkrętów trzeba także dachówki  skrajne. W miejscach takich, jak kosze, komin czy strefa wokół okien  połaciowych, gdzie konieczne jest przycinanie, dachówki należy ciąć w  taki sposób, by pył nie dostał się na dachówkę ani pod nią, ponieważ  jest on trudny do usunięcia, szczególnie wtedy, gdy nie zrobi się tego  od razu. 

Jeśli na dachu zastosuje się folię dachową, pył może zatkać jej  pory i spowodować, że membrana straci swoją paroprzepuszczalność.  Dlatego cięcie najlepiej wykonać poza połacią. W czasie układania  dachówek trzeba odpowiednio rozmieścić akcesoria dachowe, w tym dachówki  wentylacyjne, które są kluczowe dla cyrkulacji powietrza pod połacią.  Liczba i rozmieszczenie dachówek wentylacyjnych zależy od kształtu i  wymiarów dachu. Najczęściej układa się je w trzecim rzędzie pod  kalenicą. Aby zapewnić odpowiednią wentylację należy też zapewnić wpust i  wypust powietrza przy okapie i kalenicy. Istotną zasadą jest również  konieczność ułożenia taśmy wentylująco-uszczelniającej na kalenicy pod  gąsiorami. Same gąsiory mocuje się za pomocą specjalnej klamry oraz  przykręca wkrętami do kalenicy.

Mega Dekarz