Prosty dach – mniejsze koszty

Kalkulacji kosztów budowy domu można dokonać już na poziomie projektu. W przypadku konstrukcji dachowej najprościej można powiedzieć, że im mniej skomplikowany projekt, tym mniejsze będą koszty jego realizacji.


Wiąże się z tym nie tylko ilość i rodzaj potrzebnych materiałów pokryciowych, ale również kształt więźby.

Dach charakteryzujący się małą liczbą płaszczyzn, rzadszym występowaniem załamań połaci oraz ograniczeniem elementów ozdobnych, pozwoli na zmniejszenie nakładów finansowych. Droższe będzie natomiast wykonanie dachu wielopłaszczyznowego, ze względu na większą ilość materiałów potrzebnych do wykończenia kalenicy i koszy.

Ważnym punktem w kosztorysie są również różnego rodzaju elementy konstrukcyjne, takie jak lukarna i wole oko, wymagające zastosowania dodatkowych materiałów uszczelniających i większego nakładu pracy przy obróbce.

Stopień skomplikowania połaci dachowej wiąże się również z koniecznością zakupu odpowiedniej ilości akcesoriów wykończeniowych. Im prostszy projekt, tym mniej środków będziemy musieli przeznaczyć na zakup dachówek specjalnych, m.in. dachówek skrajnych lub dwufalowych, stosowanych przy zakończeniach krawędzi.