Jak zadbać o szczelność dachu?

Głównym czynnikiem, który może doprowadzić do osłabienia trwałości konstrukcji dachowej, jest wilgoć. Na jej negatywny wpływ szczególnie narażona jest więźba dachowa, która odkształca się pod wpływem wody. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie dachu przed przedostawaniem się wody do jego wewnętrznej struktury.

Znaczenie kąta nachylenia dachu dla szczelności konstrukcji

Układane na dachach stromych dachówki ceramiczne (kąt nachylenia powinien przekraczać 22°), zapewniają swobodny spływ wody po pokryciu dachowym siłą grawitacji, nie przedostając się do wewnętrznych warstw konstrukcji.

Bardzo ważne jest tutaj fachowe i stabilne przymocowanie dachówek            za pomocą specjalnych klamer. Jeśli dachówka nie zostanie prawidłowo zamocowana, silniejszy wiatr może spowodować oderwanie jednej lub kilku dachówek, co z kolei może doprowadzić do zniszczenia całej połaci. 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule klamrowanie i mocowanie dachówek.

Zasadniczo dachówki klamruje się co trzecią po skosie, jednak w zależności od tzw. strefy wiatrowej,  w jakiej położony jest nasz dom, może wystąpić konieczność klamrowania większej liczb, a nawet wszystkich dachówek.

Na szczelność dachu wpływ ma również prawidłowe wykonanie wstępnego krycia dachu. Wybierając projekt z dachem o kącie nachylenia mniejszym      niż 22°, konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementów zabezpieczających, w postaci pełnego deskowania i  papy. Takie wykonanie konstrukcji pozwala na układanie dachówek nawet na dachu o 10° kącie nachylenia, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej szczelności.


Jak uchronić dach przed zawilgoceniem

Niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na uszczelnienie takich miejsc, które w jakiś sposób wystają poza płaszczyznę dachu lub też przerywają regularność ułożenia dachówek.

Należą do nich m.in. okna dachowe i kominy. W ich przypadku niezbędne jest zastosowanie kołnierzy uszczelniających odprowadzających wodę deszczową poza okno dachowe oraz uzupełniających ocieplenie okna dachowego powyżej łat, a także materiałów do podklejania membran.

Dodatkową ochronę należy zastosować także w kalenicy, która pełni również bardzo ważną funkcję w procesie wentylacji pokrycia dachowego. Jej obróbka musi być wykonana z uwzględnieniem optymalnej równowagi pomiędzy szczelnością, a swobodą przepływu powietrza.

Zalecanym rozwiązaniem jest tu zastosowanie taśmy uszczelniająco–wentylującej, wykonanej z nieprzepuszczającego wody materiału,                ale posiadającej jednocześnie niewielkie szczeliny, wspomagające wentylację.


Istotna rola wentylacji

Dobra, a przy tym szczelna wentylacja, pozwala uniknąć lub zminimalizować konieczność renowacji pokrycia dachowego. Wilgoć może doprowadzić      do osłabienia konstrukcji więźby oraz zmniejszenia właściwości termoizolacyjnych dachu, a nadmiar pary wodnej stanowi poważne zagrożenie dla stabilności więźby dachowej.

Dodatkowo jej wpływ może doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów. Nasiąknięta wilgocią wełna mineralna traci swe optymalne właściwości          i przestaje stanowić skuteczną warstwę izolacji cieplnej.