20 mar 2023

Komunikat Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Przedsiębiorca otrzymał dotację w ramach programu rządowego „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Komunikat Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.