25 kwi 2023

Röben z Białym certyfikatem

Nasza firma przeszła niedawno modernizację linii produkcyjnych na Zakładzie nr 3. Po całym przedsięwzięciu przeszła audyt efektywności energetycznej, który potwierdził poprawę wydajności procesu produkcyjnego przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii, co pozwoliło uzyskać firmie Biały certyfikat.

Zakończona w ubiegłym roku modernizacja linii produkcyjnych na Zakładzie nr 3 – obejmowała szereg urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych. Zmodernizowano lub wymieniono m.in. silniki, napędy i układy sterowania oraz prasy stemplowe. Całość była jednym z najważniejszych przedsięwzięć w naszej firmie w ostatnich latach. Istotnym elementem całego procesu była poprawa efektywności energetycznej zakładu. Niedawno zakończony audyt powykonawczy potwierdził, ze przeprowadzone zmiany były zasadne i przekładają się na mniejsze zużycie energii przy niemal 20% wzroście wydajności. Poskutkowało to wydaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki naszej firmie Świadectwa Efektywności Energetycznej czyli Białym Certyfikatem.

Białe certyfikaty stanowią potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii finalnej, czyli energii przetworzonej do dowolnej postaci lub paliwa stałego, ciepłego lub gazowego dostarczanego do odbiory końcowego, wynikającej ze zrealizowania przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną. Pozwalają na otrzymanie dodatkowych środków poprzez ich sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii.

Röben z Białym certyfikatem