29 lis 2021

Złota Odznaka Honorowa SITPMB dla Röben

Z okazji Jubileuszu 75-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Miesięcznika "Materiały Budowlane" nasza firma została uhonorowana najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia - Złotą Odznaką Honorową SITPMB z Brylantem.

W dniu 26 listopada br., z okazji jubileuszu 75-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych i Miesięcznika „Materiały Budowlane” zorganizowano jubileuszową galę, w czasie której zaprezentowany został dorobek przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki. Nasza firma znalazła się wśród ludzi i firm zasłużonych dla przemysłu materiałów budowlanych, gospodarki narodowej i polskiej myśli technicznej, które zostały uhonorowane Złotą Odznaką Honorową SITPMB z Brylantem. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, za które serdecznie dziękujemy.

Kierujemy wyrazy uznania do redakcji miesięcznika „Materiały Budowlane” oraz do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych za dotychczasową działalność i osiągnięcia. Praca tych organizacji, włożona przez te wszystkie lata w działalność wydawniczą, szkoleniową czy też rzeczoznawczą jest nieoceniona i zawsze utrzymana na najwyższym poziomie eksperckim.

Złota Odznaka Honorowa SITPMB dla Röben