Budynek administracyjny w Antwerpii: specjalne elementy budowlane

Chodzi tu o elementy budowlane, których wmurowanie wiąże się z ogromnymi kosztami i ogromnym nakładem czasu. Przygotowuje się je zawsze we współpracy z architektami. Pożądany przez nich wygląd zewnętrzny jest dla działu technicznego firmy Röben podstawą do przygotowania doskonałego konstrukcyjnie elementu budowlanego.

Specjalne elementy budowlane znajdują zastosowanie we wszystkich miejscach budowli, począwszy od elementu przykrywającego mur po specjalny mur podokienny aż do zawieszonej belki nadproża. Przykłady pokazują rozwiązania w obiektach, przy których niemożliwe jest murowanie tradycyjnym sposobem lub wtedy, gdy konieczne jest bardzo staranne i czyste wykonanie.

Nadproże prefabrykowane z wgłębieniem na osłonięte urządzenie ochrony przeciwsłonecznej.

Prefabrykowany mur podokienny.


Gotowy element wspornikowy przy okapie. Ten sposób budowy umożliwia także rozwiązania na narożach.

Między pionowymi filarami muru o głębokości ok. 70 cm podwiesza się prefabrykowane elementy parapetowe. Elementy te przygotowane są w w trzech częściach ze złączem, składane na budowie i spoinowane.