Łacenie dachu

Do prac dekarsko-blacharskich niezbędny jest specjalistyczny zestaw narzędzi. Stosuje się go do prac związanych z mierzeniem, cięciem oraz wykonywaniem i montażem obróbek blacharskich.

Najlepiej stosować narzędzia sprawdzonych producentów. Zakup takiego sprzętu nie jest może małym wydatkiem, ale naprawdę warto zainwestować. Będziemy mogli skupić całą naszą uwagę na pracy a nie załatwianiu reklamacji u producentów, które na pewno dezorganizuje pracę i najważniejsze – zabierają mnóstwo cennego czasu.

Jeżeli tylko mamy możliwość sprawdzenia to kupując łaty i kontrłaty należy zwrócić uwagę, aby były zapaczkowane to znaczy – spięte minimum w trzech miejscach, jeżeli nie – trzeba wziąć pod uwagę fakt, że poświęcimy więcej czasu na łacenie połaci ze względu na korygowanie ugięć łat do linii prostej. Przed przystąpieniem do prac związanych z łaceniem dachu należy sprawdzić więźbę dachową oraz geometrię dachu. W przypadku nierówności płaszczyzny krokwi należy je wyrównać.

Należy także skorygować różnice długości połaci dachowej w poziomie i po spadku. Pomoże to nam sprawdzić jakość wykonanej ciesielki oraz uniknąć wielu przykrych niespodzianek w dalszej części naszej pracy.   Kolejnym etapem jest układanie szczelnie membrany paroprzepuszczalnej. Membranę kładziemy „na zakładkę” według wyznaczonej linii. Zaleca się zakładkę na szerokość 15 cm. Najlepiej stosować markowe, wysokiej jakości membrany paroprzepuszczalne . Im wyższy parametr paroprzepuszczalności i wytrzymałości – tym lepszy produkt.   Po szczelnym ułożeniu membrany mocujemy kontrłaty. Zaleca się stosowanie konktrałat i łat tej samej grubości ok. 40x60cm. Oszczędzamy zużycie materiału i tym samym przyczyniamy się do ochrony środowiska. Kontrłaty muszą łączyć się w części kalenicowej. Mocujemy je na nakładkę, albo docinamy je na ukos w pionie.

Aby określić średni rozstaw łat układamy na równej powierzchni podwójny szereg 12 dachówek. Kładziemy je wierzchnią stroną do spodu w pionie na zsuwie i rozsuwie, tak, aby zakładki czołowe zazębiały się. Wymiary na zsuwie i rozsuwie między pierwszą i ostatnią dachówką dodajemy i dzielimy przez 20. Średnia wielkość rozstawu łat wynosi 36,6 cm. Maksymalna tolerancja rozstawu wynosi +- 3mm. Dlatego może być stosowany rozstaw łat od ok. 36,3mm do 36,9 mm- dane dotyczą dachówki Fleming w przypadku dachówki MONZAPlus oraz dachówki Bornholm czy Piemont wartości średniego rozstawu łat będą inne.

Następnie na skrajnych kontrłatach zaznaczamy miejsce zamocowania łaty odkalenicowej.Odległość tej łaty od punktu wierzchołkowego do początku jest zależna od kąta pochylenia połaci dachu i powinna wynosić ok. 4 cm. Zaleca się  trasowanie  pierwszej łaty od okapu, na której kładziona będzie pierwsza dachówka. Następne łaty przymocowuje się według ustalonego rozstawu łat wcześniej rozmierzonego trasowaniem, a kontrolnie sprawdza się rozstaw za pomocą przyrządu zwanego „pieskiem”.