Zabezpieczenie ogrodzenia przed wilgocią

Cegła klinkierowa to materiał trwały i odporny na działanie czynników atmosferycznych, ale na zapewnienie skutecznej ochrony murowanego ogrodzenia przed wpływem wilgoci kluczowy wpływ ma jakość wykonawstwa i dobór cegieł.

Do wykonania ogrodzenia warto zastosować cegłę pełną, która jest znacznie bardziej odporna na działanie wody niż cegła szczelinowa. Ewentualnie można wewnętrzną część struktury muru lub słupków wykonać z cegły szczelinowej, obudowując całość cegłą pełną.

 Aby zapewnić trwałość całego ogrodzenia, również słupki i podmurówki należy chronić przed działaniem wody opadowej oraz wilgocią pochodzącą od gruntu. Jest to konieczne, ponieważ woda może spowodować trwałe uszkodzenie spoin między cegłami, osłabiając strukturę muru.

Jako zabezpieczenie przed wilgocią od strony gruntu wskazane jest wykonanie warstwy izolacji poziomej z papy lub masy bitumicznej. Natomiast przed opadami deszczu dobrze chronią prefabrykowane kaptury na słupki.

Prawidłowy montaż przęsła w murze wskazany jest przez producenta przęseł. Najczęściej stosowaną metodą jest montaż z użyciem kołków rozporowych lub też wmurowanie przęsła na odpowiednią zaprawę.