Ogrodzenia z klinkieru

Przed rozpoczęciem prac, wykonawca musi rozmierzyć i zaplanować rozłożenie ogrodzenia w terenie. Następnie może przystąpić do wykonania ławy fundamentowej.

Mur - ogrodzenie z cegły Adelajda Burgund gładkiej

Ogrodzenie z klinkieru wymaga dosyć głębokiego fundamentu. Jego wymiary są zależne od lokalizacji działki oraz występujących tam gruntów.Na gruntach wysadzinowych, czyli zwiększających objętość pod wpływem zamarzającej wody, zdecydowanie zaleca się posadowienie poniżej punktu przemarzania.

W zależności od rejonu kraju będzie to od ok. 80 cm do ok. 140 cm pod powierzchnią ziemi. Na gruntach niewysadzinowych można wykonać płytszy fundament, o głębokości ok. 50 – 60 cm. Szerokość fundamentu powinna być zbliżona do grubości muru. Wylewając beton, nie wolno zapomnieć o dylatacjach, czyli wąskich szczelinach wypełnionych papą. Aby zagwarantować ochronę przed wilgocią pochodzącą od gruntu, a tym samym nie dopuścić do erozji i niszczenia ogrodzenia, przed murowaniem trzeba wykonać na fundamencie izolację poziomą z pasów papy lub masy bitumicznej.

Mieszanie cegieł z co najmniej trzech palet zapobiega powstawaniu wyraźnych różnic odcieni na powierzchni ogrodzenia. Murować należy na pełne spoiny. Nie mogą być cofnięte czy zagłębione, ponieważ wtedy między cegłami powstaje wolna przestrzeń, w której gromadzi się woda, z czasem rozpuszczając składniki zaprawy.

Podczas murowania z klinkieru, trzeba pamiętać o mieszaniu cegieł z kilku palet. Ta zasada dotyczy nie tylko elewacji, ale także innych murowanych elementów, takich jak ogrodzenie.  Warto podkreślić, że na każdym etapie prac murarskich należy dbać o to, żeby gotowe już warstwy nie były narażone na działanie wody. Skuteczną ochronę przed opadami na etapie prac murarsko-fugujących zapewni przykrycie muru folią budowlaną. Po wymurowaniu zewnętrznej warstwy z klinkieru, pustą przestrzeń w słupkach zbroi się prętami i wypełnia betonem o takiej samej konsystencji jak zaprawa do klinkieru.

Zwieńczenie słupków mogą stanowić cegły kształtowe lub prefabrykowane kaptury, czyli gotowe elementy budowlane wykonane z cegieł klinkierowych i betonowego rdzenia nośnego. Mają one kształt stożka, więc woda opadowa szybko spływa w dół. Dzięki skutecznemu odprowadzaniu wilgoci, zapobiegają wnikaniu jej do spoin słupa oraz powstawaniu nieestetycznych wykwitów. Kaptury na słupki są więc nie tylko rozwiązaniem estetycznym, ale także chroniącym konstrukcję ogrodzenia. Kaptury muruje się przy wykorzystaniu kleju elastycznego.