Wentylacja dachu

Bardzo ważnym elementem, który musimy uwzględnić przy projekcie dachu, jest wentylacja, umożliwiająca odprowadzanie nadmiaru wilgoci spod pokrycia dachowego.

Przede wszystkim, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pod warstwą dachówek, musimy zachować następującą zasadę: wpust powietrza musi wynosić minimum 250 cm2/m2.
Wentylacja dachu obejmuje wpuszczenie powietrza nad okapem oraz zastosowane elementów wentylacyjnych, takich jak dachówki wentylacyjne, które układa się w trzecim rzędzie od kalenicy. Gdy odległość między kalenicą i okapem jest znaczna, powinniśmy układać dachówki nawet w dwóch rzędach, a gdy odstęp ten wynosi powyżej 12 metrów – w trzech rzędach. Zalecany rozstaw pomiędzy rzędami dachówek wentylacyjnych to około 1,50 m – 1,80 m.

Aby zapewnić prawidłową wentylację dachu, należy także dopasować wysokość kontrłaty, co jest zależne od kąta spadku połaci dachowej.

Stosuje się kontrłaty od 25 poprzez 32 aż do 40 mm, co przy dłuższej połaci dachowej pozwala zachować odpowiednią odległość między membraną a dachówką, a co za tym idzie – swobodny przepływ powietrza.
Warto pamiętać, że prawidłowa wentylacja wpływa na właściwe funkcjonowanie membrany paroprzepuszczalnej. Kiedy zapewniony zostanie optymalny przepływ powietrza pod dachówką, wtedy membrana jest osuszana i faktycznie pełni rolę zabezpieczającą przed wilgocią. W przypadku, gdy mamy do czynienia z przestrzenią zamkniętą, co powoduje bezruch powietrza, membrana nie będzie spełniała swojej funkcji. Niewłaściwa wentylacja dachu może też grozić zagrzybieniem drewna, a przez to osłabieniem więźby.