Cekawe wiązania cegieł

Stawiając dom, możemy wyróżnić go na tle sąsiadujących budynków przemyślanym układem warstw cegieł w murze elewacji. Atutem warstwowych ścian domu, składających się obok ściany nośnej, również ze środkowej warstwy izolacyjnej oraz zewnętrznej fasady, jest możliwość estetycznego wyeksponowania cegły, będącej ozdobą całego budynku.

Niezależnie od wyboru konkretnego wzoru ułożenia cegieł w murze należy pamiętać o podstawowej zasadzie – cegły układane są względem siebie równolegle najdłuższymi podstawami. Powstające, jedna nad drugą warstwy konstrukcji, przesuwa się o połowę, bądź o ćwierć cegły, wiążąc murowaną powierzchnię. Tworzy się w ten sposób stabilną i zwartą konstrukcję, odporną przede wszystkim na nacisk kolejnych warstw elewacji.

Trzymając się powyższych zasad, należy przemyśleć układ i pozycjonowanie cegieł, aby stworzyć widoczne w murze wzory. W architekturze popularne wiązania spotykane w elewacjach to wiązania wozówkowe. Wozówki (dłuższe krawędzie cegły) w kolejnych warstwach układane                            są w przesunięciu o połowę długości cegły (tzw. wiązanie średnie) lub nawet o ćwierć cegły (wiązanie dźwigające). Warstwy wozówki zachowują regularność pozycji, przypominając układ schodkowy. Spoiny pionowe, przesunięte są w rzędach o pół długości cegły, natomiast w co drugiej warstwie znajdują się nad sobą. 

We wzorze gotyckim główki (krótkie krawędzie cegły) murowane                    są bezpośrednio jedna nad drugą i przylegają do siebie w pionie tylko            w połowie ich szerokości. 

W poziomie tego układu wozówki sąsiadują na przemian z główkami cegły.  Mur w powyższym układzie wydaje się być mocno związany, ponieważ układ cegieł jest optycznie gęsty. Podobne jest wiązanie wendyjskie.              Z tą różnicą, że układ główek w pionie oddzielony jest z warstwy na warstwę wozówkami. W powierzchni fasady widoczna jest symetria położenia wozówek i główek. Spoiny pionowe w co drugiej warstwie znajdują się            w jednej, pionowej linii. Elewacja, proporcjonalnie uzupełniana główkami cegieł, wizualnie poszerza mur.

Łączenie cegieł spoinami również będzie miało znaczenie. Spoina nie tylko utrwala i wiąże konstrukcję elewacji, ale również eksponuje gatunek                i specyfikę użytej cegły. Ponadto, spoiną możemy rozświetlić lub przyciemnić ścianę muru i co bardzo ważne – podkreślić wybrany wzór.

Bogata gama kolorystyczna klinkieru i wiele rodzajów licówek                          o zróżnicowanej fakturze powierzchni znajdzie zastosowanie                            w projektowaniu pięknej elewacji. Wybór właściwego wiązania cegieł            w murze podkreśla stylizację domu, dlatego musi odpowiadać życzeniom oraz estetyce preferowanej przez inwestora.

Arch. Anna Krajewska-Ludwiczuk

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG