Jak unikać wykwitów?

Nie bez znaczenia jest fakt, że w porównaniu do innych materiałów (np. tynku), praktycznie nie wymaga prac renowacyjnych. Aby na wiele lat zachować estetyczny wygląd ceglanych elewacji, konieczna jest ich ochrona przed wykwitami – białym nalotem tworzącym się na powierzchni cegieł.

Co powoduje wykwity?

Aby skutecznie radzić sobie z wykwitami, w pierwszej kolejności należy poznać przyczyny ich powstawania. Pojawienie się wykwitów jest wynikiem rozpuszczania się soli, zawartych w klinkierze lub zastosowanej zaprawie. Pod wpływem działania wody lub wilgoci, rozpuszczone sole są wymywane na powierzchnię muru, tworząc białe zacieki. Procesom tym sprzyja brak skutecznej wentylacji konstrukcji ściany, a tym samym gromadzenie się wilgoci w jej wnętrzu. Jak uniknąć wykwitów?

Zastosowanie odpowiedniej zaprawy do klinkieru jest pierwszym krokiem    w walce z wykwitami. To najczęściej niewłaściwy dobór zaprawy jest przyczyną pojawiania się białego nalotu. Przeciwdziałanie wykwitom związane jest również z odpowiednią budową i eksploatacją budynku.        Jak już wspomniano wcześniej, nieskuteczna wentylacja także przyczynia się do ich powstawania.

Z tego względu, aby uniknąć problemu wykwitów, powinno się zapewnić cyrkulację powietrza wewnątrz konstrukcji ściany. Odprowadzanie wilgoci uniemożliwi wypłukiwanie soli. Konieczne jest także zabezpieczenie warstwy osłonowej przed przedostawaniem się wody do jej wnętrza, głównie dzięki szczelnym połączeniom murarskim oraz fachowo wykonanym obróbkom blacharskim.

Jak usunąć wykwity?

Przede wszystkim należy najpierw zlikwidować przyczynę ich powstawania, czyli zabezpieczyć ścianę przed wilgocią. Po uszczelnieniu problematycznych miejsc, można rozpocząć oczyszczanie powierzchni elewacji z wykwitów, stosując specjalne preparaty. Dodatkowo klinkierową ścianę można zaimpregnować środkami hydrofobizującymi, powodującymi, że woda opadowa spływa po powierzchni, nie przenikając do wnętrza muru.