Detale na elewacji

Ceglane elewacje od lat cieszą się dużą popularnością. Cegła klinkierowa lub licowa może być zastosowana na całej powierzchni ściany zewnętrznej lub też możemy za jej pomocą wyeksponować poszczególne detale architektoniczne, takie jak cokoły, ozdobne słupy, nadproża lub ramy okienne. Również wykusze oraz poprzedzający wejście ganek można stylowo wyróżnić z pozostałej części budynku poprzez obudowę z cegły.

Argumentami przemawiającymi za celowością zastosowania cegły                we wskazanych powyżej miejscach są nie tylko walory estetyczne,                ale również właściwości techniczne ceramiki.

Ściana frontowa z wejściem do budynku stanowi często najbardziej reprezentatywną część budynku. Możemy ją uwydatnić na wiele sposobów, na przykład poprzez odpowiedni projekt bryły, dobór kolorystyki                oraz zastosowanie innego materiału budowlanego.

Dla zwolenników prostych, pozbawionych zbędnych dodatków form, metodą na wyróżnienie części wejściowej może być obudowa ramy drzwi cegłą licową lub klinkierową. Bardziej urozmaicone projekty mogą obejmować zadaszony portyk, ozdobne filary, ciekawą koncepcję schodów wejściowych. Taką właśnie propozycją jest projekt „Zenobia”, gdzie wejście frontowe ozdobiono klinkierową płytką elewacyjną. Aby całość założenia była wizualnie spójna, na zadaszenie ganku powinno się zastosować ten sam model i kolor dachówki, który wykorzystano na wykonanie pokrycia dachowego. Schody wejściowe również można wybudować z cegły klinkierowej lub licowej o takiej samej kolorystyce jak filary lub cokoły.

Kolejnym elementem budynku często wyróżnianym poprzez zastosowanie cegły elewacyjnej jest właśnie cokół. Podstawową funkcją cokołów jest ochrona przed wilgocią i zabrudzeniami pochodzącymi z gruntu, jednak        ich ciekawe wyeksponowanie może również dodatkowo podnieść walory estetyczne całego domu.

Ilustracją takiego przypadku może być projekt „Ludmiła” – ceglane cokoły nie tylko chronią część naziemną przed zawilgoceniem, ale również harmonizują z kominkiem zewnętrznym, obudowanym cegłą w tym samym kolorze.

Do obudowy cokołów można zastosować cegłę licową lub klinkierową,      albo jeszcze prościej – nakleić płytki elewacyjne. Zarówno cegła, jak i płytki, będą stanowić warstwę chroniącą naziemną cześć ściany zewnętrznej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Efektownym sposobem na urozmaicenie bryły domu          są wykusze wysunięte nieznacznie przed płaszczyznę ściany. Gdy zależny nam na zaakcentowaniu tej części budynku, możemy wyróżnić wykusz poprzez zastosowanie cegły. Przy otynkowanej ścianie, ceglana obudowa wykusza będzie tworzyć ciekawy efekt wizualny.

Cegła jest również idealnym materiałem na wykonanie zewnętrznych parapetów okiennych. Szczególnie często stosowane są tutaj odpowiednio wyprofilowane cegły kształtki, zakończone kapinosem, zabezpieczającym ścianę przed zawilgoceniem.

Arch. Anna Marcjasz

Pracownia Projektowa Archipelag