Murarskie ABC

Podstawowe wskazówki dotyczące przygotowania trwałego i estetycznie wyglądającego muru z klinkieru

1. Należy przygotować zaprawę odpowiednią do cegieł klinkierowych (inne zaprawy, szczególnie zawierające wapno, mogą powodować powstawanie wykwitów).

2. Trzeba przygotować wystarczającą ilość zaprawy oraz cegieł na dany odcinek budowy – dobieranie materiałów w trakcie prac może prowadzić      do powstania różnic w wyglądzie fragmentów muru.

3. Palety trzeba rozładowywać ostrożnie i odpowiednio układać. Cegły          na placu budowy trzeba chronić przed zabrudzeniem i wpływami atmosferycznymi. Aby nie dopuścić do zawilgocenia cegieł od strony gruntu, nie wolno ich układać bezpośrednio na ziemi. Przykrycie materiału folią ochroni go przed zamoczeniem podczas deszczu.

4. Przed murowaniem należy przygotować cegły z różnych palet,                  by odpowiednio je wymieszać. Dzięki mieszaniu cegieł drobne różnice          w barwie, które są dopuszczane przez normy budowlane, będą niedostrzegalne.

5. Staranne murowanie i dokładne wypełnienie spoin pozwoli uniknąć uciążliwych prac dodatkowych.

6. Zaprawę trzeba przygotowywać zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Części elementów skraca się najlepiej za pomocą piły kamieniarskiej        lub szlifierko-przecinarki.

8. Aby odpowiednio dopasować zaprawę do cegieł, należy zwilżyć cegły.

9. Przy spoinowaniu należy najpierw nałożyć zaprawę a później docisnąć        i wyrównać.

10. Świeży mur trzeba chronić przed ostrym słońcem, wodą i oczywiście przed zabrudzeniem.

11. Gdy wszystko jest utwardzone, resztki zaprawy należy usunąć drewnianą szpachelką lub szczotką do spoin.